Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat, a més d’adherir-se a les al·legacions d’altres col·lectius cívics, com Per l’Horta, HA HAGUT DE PRESENTAR AL·LEGACIONS PRÒPIES a la Revisió Simplificada del Pla General (RSPGOU), atés que, INCOMPRENSIBLEMENT I IRRESPONSABLEMENT, en aquest document no s’inclouen les determinacions urbanístiques necessàries per a assolir, en la forma legal (modificació de planejament, transvasament d’edificabilitat, enderroc de “l’ex–Nou Ajuntament” i permuta) i en el termini pactat (dos anys, que s’acompleixen el proper més de juny) els objectius del Conveni signat entre l’empresa hotelera Expogrupo i l’Ajuntament de València en juny de 2013.

A quasi quatre anys de l’anunci de l’acord i dos de la seua subscripció, Salvem el Botànic encara es veu obligada a seguir amb la seua tasca pressionant a l’àmbit polític, mitjançant el seguiment i la denúncia de la perillosa (in)acció del Govern Municipal al respecte, que ens pot costar una indemnització compensatòria de quasi 17 milions d’euros!

En la RSPGOU, no hem trobat ni menció del tema Botànic-Jesuïtes. Tampoc dels convenis que han mogut a modificacions en l’ordenació urbanística de l’àrea, ni tampoc del més recent destinat a eradicar definitivament qualsevol amenaça edificadora sobre els lloc i adscriure els terrenys rescatats a l’equipament verd de la ciutat com ampliació del seu Jardí Botànic. Ni tampoc en el Llibre III on s’arrepleguen una sèrie de Modificacions de l’Ordenació derivades de Convenis Urbanístics, molts d’ells de menor significació i importància que el ací ressenyat, així com altres modificacions derivades del Catàleg i un tercer grup d’inclassificables.

Ni el Conveni (ni les paraules Expogrupo, ‘Jesuitas’, ‘Colegio de San José’, ‘Hespérides’), ni l’acrònim ATE, ni la paraula ‘Dinamiza’ (via entrebancada a la que l’Ajuntament ha encomanat l’articulació urbanística del Conveni), troben expressió en el document i la paraula ’Botánico’ sols apareix en l’enumeració de la Xarxa Primària de Parcs i Jardins, com a PQL, i en la relació de Plans Especials de Protecció pendents, com el del Botànic-Sant Miquel i Sant Sebastià-Torres de Quart, que se suposa en redacció des de fa més de 7 anys.

La RSPGOU, com si res haguera passat i com si res haguera de recollir (cosa impossible atés que l’entorn del Botànic forma part de l’Ordenació de Nivell Estructural en matèria de patrimoni i, per això, no es pot obviar!) segueix marcant com a Zona EDA-1 (edificable amb tipologia d’edificació oberta, o torres), els terrenys de Jesuïtes, mentre que la parcel·la de “l’exNou Ajuntament”, junt al Mestalla, es manté com a PSP-4 (‘Red Primaria de Servicios Públicos’), malgrat estar amortitzada, sense ús i destinada, segons el Conveni, a edificar l’Hotel d’Expogrupo.

Hem aprofitat la presentació de la nostra al·legació per a denotar moltes insuficiències del document i rebutjar expressament l’ocupació de l’Horta, la il·legal assumpció del PEPRI del Cabanyal (i amb això la persistència espoliadora que suposa prolongar Blasco Ibáñez i la resta d’operacions destructores de reforma interior de la zona), la injustificable exclusió dels Nuclis Històrics Tradicionals del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França i l’oblit dels NHTs de Sant Isidre i de la Torre, entre altres objeccions… I hem finalitzat el nostre escrit, demanant la retirada del document i el reinici del procés, de manera autènticament participativa, com s’acaba de fer a Alacant.

veure al·legació