14/06/2006

Sentència TS 2006/3846 del Tribunal Suprem. Sala del Contenciós

Desestima el recurs de cassació interposat per Salvem el Botánic contra la sentència de 04/11/2002 dictada pel TSJ valencià.