22/03/2011

Sentència TS 2011/1508 del Tribunal Suprem. Sala del Contenciós

Desestima el recurs de cassació interposat per Salvem el Botànic contra la sentència de 09/01/2009 dictada pel TSJ valencià.