09/01/2009

Sentència TSJ 2009/3 del Tribunal Superior de Justícia. Sala del Contenciós

Desestima el recurs plantejat per Salvem el Botànic contra el Decret 134/2006 del Consell de 29 de setembre, pel qual es declara Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Jardí Històric, el Jardí Botànic de la Universitat de València. Estima el recurs planteat per Expo Grupo i Gran Hotel Crystal Palace contra el mateix Decret. Anul·la l’article 6 e) del Decret impugnat i, dins del mateix, el nombre màxim de plantes i tot element que materialment o legalment impedesca la construcció de les plantes previstes en la normativa urbanística de l’Ajuntament de València.