Una sentència del TSJ valencià dóna la raó a ExpoGrupo sobre l’hotel d’11 plantes als terrenys de Jesuïtes.

TVE, noticiari de les 14 hores de 21/01/2009