Escrit presentat per ‘Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat’, en relació al procés “Informació pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística i Pla de Participació Pública del projecte bàsic d’hotel 5 estrelles a Gran Via Ferran el Catòlic, núm. 80/cantonada amb passeig de la Petxina. Començament de les activitats del Pla de Participació”, publicat al DOCV del dia 24.07.2008 per part de l’empresa promotora Expogrupo, SA, així com en relació amb la sol·licitud d’autorització patrimonial del referit projecte presentada a la Generalitat Valenciana, Direcció Territorial de Cultura i Esport, en data 18.07.2008 i, igualment, en relació a altres possibles tràmits urbanístics o de llicència que amb similar finalitat puguen donar-se davant la present Administració.