El Diari Oficial del 4 d’octubre de 2006 publica el DECRET 134/2006, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es declara el Jardí Botànic de la Universitat de València com a  d’Interés Cultural amb la categoria de Jardí Històric.