DOGV de 13 de juliol de 2005 – Núm. 5.048 – Pàgina 24697

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2005, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural, amb categoria de Jardí Històric, a favor del Jardí Botànic de la Universitat de València. [2005/X8170]