El dia 25 de juny de 1998 al Teatre Principal (València) es va poder assistir a un espectacle com no s’havia vist en molt de temps.