El Conveni signat el dia 24 de juliol de 2013 entre l’Ajuntament de València i l’empresa hotelera propietària dels terrenys de la cantonada Gran Via Ferran el Catòlic – Passeig de la Petxina, que eren part de l’antic pati del col·legi de Jesuïtes, lliura definitivament eixe valuós espai urbà de tota amenaça edificadora.

La costosa consecució –en esforços i en dispendis– d’una meta tan desitjada com aquesta hauria d’acompanyar-se d’una ràpida traducció pràctica. En aquest sentit, atés que vivim temps de crisi econòmica i d’austeritat inversora, s’ha proposat l’obertura al públic d’un enjardinament provisional que no hipoteque conjugar en el futur, amb el Jardí Botànic i la resta de recursos patrimonials i paisatgístics de la zona, un plantejament integrat de major abast.

D’altra banda, de l’interès de determinats col·lectius ha sorgit una solució alternativa, també provisional, temporalment limitada i fàcilment reversible que, compartint els mateixos objectius i condicionaments econòmics, esdevinga útil i socialment rendible en multitud d’aspectes: l’habilitació dels terrenys com a Horts Urbans.

Aquesta alternativa és la que s’explica en el dossier HORT URBÀ BOTÀNIC-JESUÏTES. Projecte de creació d’un hort urbà a la parcel·la recuperada de Jesuïtes

València, maig de 2014