El Jardí Botànic: un valor a declarar, un entorn a protegir

Publicat a Cartelera TURIA nº 2.096, 02/04/2004

EL JARDÍ BOTÀNIC: UN VALOR A DECLARAR, UN ENTORN A PROTEGIR
Campanya per la protecció definitiva d’un lloc emblemàtic

El nostre Jardí Botànic compta amb valuoses espècies i conté aportacions arquitectòniques de primer ordre -com l’umbracle i el gran hivernacle de vidre i ferro- fins constituir una de les fites culturals més importants de València que, a més a més, gaudeix d’un reconeixement científic de categoria internacional. Fou implantat en 1802 i s’ubica a un emplaçament privilegiat, a tocar del llit del vell Túria i de la Gran Via de Ferran el Catòlic. Junt a ell, el col·legi dels Jesuïtes amb la seua església neobizantina, protegit urbanísticament pel Pla General d’Ordenació Urbana, i l’església de Sant Miquel i Sant Sebastià, declarada monument. I tot això situat a l’interior del Conjunt Històric de València, legalment reconegut com a Bé d’Interès Cultural (BIC) des de 1993.

L’harmonia paisatgística de la zona, el simbolisme d’un punt característic de la ciutat amb la silueta dels monumentals arbres que s’albiren de ben lluny mesclats amb les cúpules eclesials fins composar un tot ordenat, el millorament incessant de l’indret gràcies a dècades d’intervenció pública… fan del Jardí Botànic i del seu entorn immediat un bé culturalment inqüestionable, digne de figurar amb nom propi i en lloc destacat dins del patrimoni valencià. De fet, el Jardí va merèixer en 1982 l’inici d’expedient BIC que, en no haver-se culminat (!), pot aplegar a entendre’s legalment decaigut.

La Generalitat Valenciana té un deute pendent amb el Jardí Botànic. No ha desaparegut ni minvat cap dels valors que determinaren fa 22 anys l’esmentada iniciativa declaradora i, en canvi, per comptes de ocupar-s’hi i protegir-los com és obligació legal seua, els ha deixat al descobert. En efecte, la inacció i laxitud de l’Administració en l’aplicació de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, ha produït fins ara resultats perversos, encara que no irreversibles. En aquest sentit tenim la duríssima sentència del Tribunal Superior de Justícia de novembre de 2002 que, ignorant la inexcusable protecció del patrimoni, assenyala les insuficiències de l’actuació administrativa de la Generalitat (indefinició i manca de protecció detallada) i, fent una interpretació subjectiva i gens qualificada dels valors del lloc, invalida la denegació del projecte hoteler (única construcció que avui amenaça l’entorn, després de la retirada de les altres dues torres gràcies a la pressió ciutadana), autoritzant-lo. Pensem que més just haguera estat obligar la Generalitat a rectificar i a actuar aplicant la Llei amb totes les conseqüències. Per això ens hem hagut de personar repetidament davant el Tribunal Suprem, on tenim més d’una causa oberta. Perquè si no, de què serveixen les lleis si la inacció dels responsables públics les pot deixar buides de contingut?

Encara no és tard. El conflicte es pot resoldre i s’ha de fer amb urgència. No podem conformar-nos amb l’actitud passiva dels poders públics valencians, que al capdavall esdevé negativa i pot conduir a la destrucció d’un lloc tan valuós: en termes legals, una espoliació. Amb tot el que això significaria de pèrdua per al patrimoni històric, cultural i paisatgístic de la ciutat de València.

La campanya que comencem ara té com a objectiu la declaració definitiva del Jardí Botànic com a Bé d’Interès Cultural amb la figura de Jardí Històric. No hi ha cap motiu perquè la Generalitat demore ni un sol dia aquest reconeixement legal, protegint, en conseqüència, el seu entorn. Això, a més de dotar-lo del més alt nivell cultural, el lliuraria definitivament (amb les expropiacions o compensacions que pertoquen) de l’amenaça hotelera que ara pot destrossar-lo per sempre. Una mesura de clara defensa del patrimoni, un acte de justícia que accentuaria l’autoestima de la ciutadania valenciana i elevaria el potencial cultural de la nostra ciutat al rang que li correspon.

La presentació de la campanya serà el dimarts 6 d’abril a les 19,30 hores a l’Aula Magna de la Universitat de València. La vostra ajuda serà, com sempre, decisiva.

24.03.2004 Coordinadora ciutadana Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat
Publicat a CARTELERA TURIA, 02/04/2004