Nota de Premsa de Salvem el Botànic, recuperem ciutat

València, 17 d’octubre de 2007
Sobre el termini legal sobrepassat per l’Ajuntament per a proveir el Pla Especial de Protecció de l’entorn del Botànic

L’AJUNTAMENT DESOBEEIX LA LLEI: HA PRESCRIT EL TERMINI LEGAL D’UN ANY, SENSE PROVEIR L’OBLIGATORI PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE L’ENTORN DEL JARDÍ BOTÀNIC

Amb la publicació –ara fa un any– en els DOGV de 04-05/10/2006 del Decret Declaratiu de BIC, va començar a comptar el termini de 12 mesos que tenia l’Ajuntament per tal de proveir el Pla Especial de Protecció de l’Entorn del Jardí Botànic. ESGOTAT EL TEMPS, RES SE SAP DE LA SATISFACCIÓ D’AQUESTA EXIGÈNCIA LEGAL.

En eixos mesos el Sr. Bellver ens ha obsequiat amb equívoques afirmacions davant del Ple Municipal, on va afirmar que els treballs estaven en marxa, i fingits compromisos quan, en vespres electorals, va anunciar la imminent planificació especial per a tots els entorns de BIC de la Ciutat i particularment per al del Botànic. Ha faltat a la veritat, però nosaltres ens hem reservat fins ara la nostra fonamentada desconfiança: com a precedent, la seua negativa de 2002 (litigi judicial 2/1057/2003, TSJCV, en curs), basada en el formalisme de què el Botànic encara no era BIC, i la seua acceptació (obligació per Llei!) de proveir-lo per a l’entorn de la ja declarada l’Església de Sant Miquel i Sant Sebastià (que abasta el mateix àmbit físic!), un deute insatisfet que s’ha de sumar a la manca de culminació del Pla Especial de Protecció de l’Eixample Botànic-la Roqueta, àrea compartida del Conjunt Històric Declarat que continua sense regulació protectora.

Tot això li ho hem recordat a l’Alcaldessa per TRES vegades en escrits de 02.11.2006, 30.01.2007 i 29.06.2007 on, a més de sol·licitar-li l’entrevista que mai no s’ha dignat a concedir-nos, hem demanat ser part en aquest procediment urbanístic i obtenir còpia de l’expedient que hauria d’haver-se obert. De resposta, una vegada més: el silenci administratiu! ARA, ESGOTAT EL TERMINI LEGAL, RESULTA EVIDENT QUE NI S’HA REDACTAT NI MENYS ENCARA S’HA PROVEÏT EL REFERIT PLA ESPECIAL.

Que no se’ns diga que hi ha una nova Modificació de la Llei pel mig, ni que l’any electoral és més curt. A aquestes alçades de la partida, no valen excuses de mal pagador! Que no se’ns marege amb noves dilacions ni se’ns obligue a passar de la denúncia pública a la denúncia judicial. Avui mateix, a banda de retreure-li per escrit aquesta dolosa inacció a l’Alcaldessa,HEM DENUNCIAT L’INCOMPLIMENT A LA NOVA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ, Paz Olmos Peris, DEMANANT-LI QUE INTERVINGA DE MANERA URGENT I FAÇA VALER L’ACCIÓ SUBSIDIÀRIA QUE DETERMINA LA LLEI.

Es tracta d’esmenar, d’immediat, les conseqüències d’aquesta desobediència municipal,proveint la planificació modificatòria del pla urbanístic vigent que, d’acord amb el marc legal i en raó de la protecció conseqüent dels valors del lloc, DESAFECTE ELS TERRENYS DE TOTA AMENAÇA EDIFICATÒRIA PER COHERÈNCIA PATRIMONIAL i ARTICULE LES COMPENSACIONS QUE CALGUEN PER TAL D’ATENDRE ELS DRETS QUE LEGÍTIMAMENT PUGA ACREDITAR EL PROMOTOR HOTELER.

Amb aquesta concertació urbanística es tancaria definitivament el conflicte i s’apartaria la incertesa de futur que envolta el Decret Declaratiu, donada l’existència de litigis judicials, nostre i del promotor (per raons totalment oposades, és clar!) contra les normes edificatòries provisionals.