Via lliure a la declaració BIC 2006

28/02/2006 VIA LLIURE A LA DECLARACIÓ DE BIC EL TSJCV REBUTJA LA NUL·LITAT DEMANADA PER MESTRE Des d’octubre de 2005 estàvem pendents d’allò que havia de resoldre la Sala Contenciós-Administrativa, Secció Segona, del Tribunal Superior de Justícia respecte d’UN INCIDENT D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA PLANTEJAT PEL PROMOTOR DE L’HOTEL DE JESUÏTES, N’Antoni Mestre Ferré, QUE PRETENIA QUE…

Llegeix més Via lliure a la declaració BIC 2006