Nota de Premsa de Salvem el Botànic, recuperem ciutat

València, 3 de febrer de 2009
Mentre la Generalitat no recorre la sentencia, Salvem el Botànic sí queho fa

ESTEM DAVANT UNA NOVA DECEPCIÓ? ASSUMEIX LA GENERALITAT LES ACUSACIONS DE LA SENTÈNCIA?

Segons un diari valencià, la Generalitat renunciaria a presentar recurs de cassació contra la sentència del TSJ que li impedeix restringir les altures de l’edificació hotelera en l’antic pati de jocs i replaça enjardinada del Col·legi dels Jesuïtes. Si això fóra cert, suposaria no sols renunciar a modular la incidència d’una futura edificació sobre un paisatge –entorn del Botànic– protegit per la Llei, desubstanciant el seu objecte, sinó també admetre la tesi del tribunal declarant-se culpable de persistència temerària en practicar desviació de poder, incompliment de sentències fermes i arbitrarietat al llarg dels anys.

La gravetat del desistiment, si es confirma, podria conduir a la reclamació de responsabilitats públiques, polítiques i personals, dels fiadors o signataris d’aquestes decisions, passades i presents, com serien el alts càrrecs que van avalar la Declaració BIC i els que ara hagueren decidit no recórrer.

El President Camps, cap del Govern i màxim responsable polític, ex-alumne de Jesuïtes, ex-veï del seu recinte i ex-conseller d’Educació i Cultura, coneixia de primera mà els antecedents del cas i la seua posterior deriva, fins al Decret Declaratiu que ell mateix va signar en setembre del 2006. El tema no s’ha pogut moure, en un sentit o en un altre, sense la seua expressa benedicció. ENCARA POT REACCIONAR I ORDENAR LA INTERPOSICIÓ DE RECURS, ATÈS QUE HI HA TEMPS FINS LES 12 HORES DE DIJOUS, si no vol claudicar davant –o alinear-se amb– els interessos particulars d’un insensible promotor forà.

Apel·lem també a l’Alcaldessa de València i al seu Equip de Govern perquè no es deixen influir pel possible defalliment de la Generalitat. Poden comptar amb el suport de l’oposició municipal i de la ciutadania si volen llegar, enriquit, el nostre patrimoni a les noves generacions: suspenguen llicències i culminen la redacció obligatòria del Pla Especial de Protecció de l’entorn amb tots els requeriments de l’actual legislació patrimonial –vigent des de febrer del 2007 i posterior, per tant, al litigi sentenciat–, en ordre al rescat paisatgístic del lloc, que passa per eradicar tota amenaça edificadora mitjançant una compensació urbanística proporcionada als drets adquirits pel promotor hoteler.

Mentrestant, Salvem el Botànic, que creu en allò que reivindica i en la fonamentació de les seues raons, s’ha compromès a intentar la cassació davant el Tribunal Suprem, tot i que siga en solitari, contra la desprotecció fàctica i la pèrdua material d’un paisatge valuós emparat per la Llei. En la confiança que el suport ciutadà, incloent-hi l’ajuda econòmica, aporte, com sempre ho ha fet, les forces necessàries per a sostenir-la amb la dignitat i independència que voldríem veure en tots els responsables públics que diuen representar-nos.

Veure la sentència TSJ 2009/3 de 9 de gener