Nota de Premsa de Salvem el Botànic, recuperem ciutat

València, 18 de gener de 2006
Sobre l’admissió per Suprem del nostre recurs de cassació

EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA L’ADMISSIÓ DEL NOSTRE RECURS DE CASSACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TSJCV DE 2002

Després de quasi tres anys de tràmits judicials i després que el propi Tribunal Suprem ens obrira la via de la cassació negada pel Tribunal Superior de Justícia valencià, obligant a aquest últim a tramitar la nostra demanda, per fi des de l’alt Tribunal, mitjançant una providència(*) de data 2.12.2005 recentment comunicada, se’ns confirma l’admissió del recurs de cassació que la coordinadora Salvem el Botànic, recuperem ciutat havia interposat davant la resolució judicial de 4.11.2002 dictada pel TSJ valencià. Malgrat la tardança, es tracta d’una notícia important, doncs en matèria de patrimoni -on les legislacions autonòmiques predominen- l’acceptació d’una cassació per part del TS, competent en legislació estatal, és sense dubte un fet no gens habitual.

En la resolució de 2002, el TSJ s’autoatribuïa la potestat administrativa autonòmica i considerava concedida a l’empresa de l’hoteler Antoni Mestre l’autorització corresponent per a la construcció d’un hotel als terrenys de Jesuïtes, tan sols a falta d’aconseguir la preceptiva llicència municipal d’obres. Recordem que des d’aleshores, la Direcció General de Patrimoni Històric i Cultural ha incoat l’expedient per a la declaració del Jardí Botànic com a Bé d’Interès Cultural i, com a conseqüència, l’Ajuntament de València ha cancel·lat l’expedient municipal de concessió de llicència d’obres de l’hotel.

El recurs de cassació admès ve a sumar-se a un altre que el TS admetia en gener de 2004 contra una altra resolució del TSJ valencià; en aquell cas recorríem una modificació del PGOU de València que eradicava les tres tristes torres però que permetia l’hotel de Jesuïtes sobre més de la meitat dels terrenys que ocupaven aquelles tres juntes.

Ens felicitem per la nova decisió del Suprem, que torna a demostrar que la sentència autoritzatòria de l’hotel produïda en novembre de 2002 no és ferma. Al mateix temps reiterem dos punts bàsics: la nostra posició a favor de deixar definitivament lliures d’edificació tots els terrenys de Jesuïtes i la proposta d’encetar una negociació civilitzada que contemple la permuta, per poder materialitzar els drets edificatoris d’Antoni Mestre a un altre lloc on no malbarate el patrimoni cultural i paisatgístic, guanyat al llarg del temps per i per a la societat valenciana.