Imatges de l’acte CRIDA CÍVICA PEL PAISATGE DEL BOTÀNIC, del dia 15 de maig de 2009:

Imatges de l’acció HOTEL NO! + JARDÍ realitzada sobre la finca Ferca el 16 de maig de 2009: