El dia 25 de maig de 1995 vàrem enjardinar una zona, a la cantonada de la Gran Via Ferran el Catòlic – Passeig de la Petxina, que estava sent utilitzada com a aparcament.